Litex Squad Details


 

PLAYERS

 

 Name

Age

 

Kee

 

Tck

 

Mar

 

Pos

 

Pas

 

Off

 

Sho

 

Inf

 

Air

 

Tec

 

Spe

 

Sta

 

Con

 

Bulgaria national flag  Ivaylo Aleksidis

24

 

14

 

65

 

59

 

132

 

120

 

61

 

59

 

81

 

86

 

92

 

99

 

85

 

100

 

Bulgaria national flag  Krasimir Andonov

20

 

13

 

117

 

81

 

49

 

40

 

41

 

33

 

52

 

94

 

65

 

82

 

88

 

100

 

Bulgaria national flag  Nedelcho Andonov

30

 

139

 

86

 

55

 

104

 

79

 

92

 

83

 

93

 

164

 

96

 

109

 

99

 

100

 

Bulgaria national flag  Vihren Arabadzhiev

33

 

30

 

46

 

49

 

108

 

97

 

121

 

62

 

74

 

98

 

137

 

86

 

69

 

100

 

Bulgaria national flag  Kenan Bosilkov

24

 

18

 

41

 

42

 

66

 

72

 

127

 

122

 

72

 

75

 

90

 

96

 

100

 

100

 

Senegal national flag  Henri Diao

18

 

14

 

25

 

23

 

53

 

48

 

94

 

87

 

43

 

39

 

64

 

78

 

103

 

100

 

Bulgaria national flag  Mihail Dimov

21

 

15

 

48

 

29

 

51

 

73

 

112

 

115

 

62

 

63

 

80

 

81

 

94

 

100

 

Bulgaria national flag  Rumen Divyachki

27

 

16

 

77

 

78

 

114

 

134

 

58

 

76

 

71

 

82

 

129

 

75

 

90

 

100

 

Brazil national flag  Alaor Natanael Erisson Deodoro

27

 

16

 

133

 

124

 

109

 

101

 

43

 

46

 

78

 

116

 

84

 

83

 

120

 

100

 

Tunisia national flag  Aymen Gabsi

20

 

17

 

115

 

106

 

45

 

46

 

44

 

47

 

55

 

74

 

64

 

82

 

113

 

100

 

Bulgaria national flag  Vasil Gaydardzhiev

26

 

17

 

59

 

44

 

80

 

120

 

128

 

120

 

58

 

62

 

107

 

127

 

104

 

100

 

Guatemala national flag  Andrés Ignacio Gordon

30

 

19

 

84

 

74

 

78

 

68

 

104

 

138

 

70

 

95

 

131

 

88

 

89

 

100

 

Trinidad and Tobago national flag  Jerren Gray

26

 

17

 

76

 

59

 

87

 

92

 

131

 

135

 

64

 

88

 

101

 

119

 

96

 

100

 

Bulgaria national flag  Tsvetan Ivanikov

28

 

26

 

99

 

71

 

140

 

153

 

81

 

83

 

69

 

95

 

145

 

90

 

92

 

47

 

Bulgaria national flag  Kancho Ivchev

24

 

92

 

53

 

50

 

106

 

82

 

60

 

56

 

57

 

101

 

73

 

141

 

116

 

100

 

Bulgaria national flag  Aleksandar Ivov

20

 

10

 

26

 

38

 

63

 

66

 

89

 

126

 

63

 

55

 

63

 

83

 

112

 

100

 

Bulgaria national flag  Ismet Kanev

17

 

12

 

34

 

40

 

80

 

100

 

33

 

27

 

44

 

67

 

65

 

78

 

121

 

100

 

Albania national flag  Fjodor Kapaj

29

 

15

 

67

 

54

 

78

 

81

 

122

 

136

 

81

 

97

 

107

 

81

 

81

 

100

 

Bulgaria national flag  Kostadin Kolev

17

 

10

 

76

 

70

 

73

 

76

 

8

 

13

 

51

 

29

 

72

 

91

 

108

 

100

 

Bulgaria national flag  Yordan Kurdov

18

 

5

 

27

 

28

 

47

 

55

 

100

 

94

 

58

 

57

 

63

 

81

 

97

 

100

 

Bulgaria national flag  Nikolay Kyosev

35

 

22

 

73

 

76

 

133

 

126

 

56

 

78

 

81

 

113

 

124

 

74

 

43

 

100

 

Bulgaria national flag  Plamen Lazarov

30

 

37

 

130

 

158

 

102

 

97

 

73

 

95

 

96

 

139

 

123

 

108

 

97

 

90

 

Bulgaria national flag  Stoyan Marinov

31

 

21

 

88

 

84

 

153

 

150

 

77

 

69

 

77

 

104

 

139

 

101

 

96

 

100

 

Bulgaria national flag  Emil Markov

36

 

21

 

107

 

59

 

132

 

114

 

52

 

65

 

102

 

99

 

106

 

73

 

67

 

11

 

Algeria national flag  Hichem Mekkani

34

 

25

 

88

 

59

 

137

 

134

 

66

 

75

 

102

 

122

 

130

 

89

 

60

 

49

 

Bulgaria national flag  Vladislav Mitev

23

 

11

 

109

 

116

 

60

 

70

 

53

 

61

 

62

 

87

 

74

 

97

 

98

 

100

 

Bulgaria national flag  Ilian Nedev

30

 

26

 

58

 

60

 

103

 

111

 

114

 

98

 

89

 

85

 

135

 

85

 

107

 

100

 

Bosnia and Herzegovina national flag  Ivica Nikolic 0.3m

33

 

31

 

91

 

69

 

113

 

116

 

69

 

68

 

73

 

122

 

134

 

64

 

84

 

26

 

Bulgaria national flag  Angel Osmanov

35

 

34

 

135

 

134

 

95

 

80

 

69

 

84

 

103

 

154

 

109

 

105

 

70

 

100

 

Bulgaria national flag  Vihren Ostrovski

20

 

11

 

93

 

106

 

102

 

51

 

32

 

19

 

74

 

76

 

62

 

72

 

112

 

100

 

Bulgaria national flag  Georgi Pashev

16

 

3

 

76

 

95

 

37

 

40

 

31

 

38

 

44

 

70

 

47

 

83

 

95

 

100

 

Bulgaria national flag  Plamen Peykov

19

 

7

 

23

 

31

 

48

 

56

 

99

 

98

 

63

 

80

 

60

 

84

 

115

 

100

 

Bulgaria national flag  Galin Podvarzachov

19

 

11

 

16

 

21

 

71

 

69

 

100

 

77

 

51

 

21

 

100

 

89

 

103

 

100

 

Bulgaria national flag  Plamen Radentsov

35

 

22

 

115

 

101

 

94

 

103

 

64

 

47

 

93

 

84

 

112

 

92

 

92

 

50

 

Bulgaria national flag  Rosen Shishkov

23

 

15

 

69

 

36

 

125

 

102

 

39

 

69

 

58

 

44

 

94

 

114

 

95

 

100

 

Bulgaria national flag  Kostadin Simeonov

27

 

25

 

135

 

138

 

85

 

77

 

71

 

70

 

88

 

93

 

90

 

93

 

100

 

84

 

Bulgaria national flag  Atanas Stoev

24

 

12

 

121

 

97

 

73

 

62

 

81

 

58

 

67

 

82

 

77

 

103

 

111

 

100

 

Bulgaria national flag  Roumen Svetoslav

33

 

37

 

72

 

79

 

83

 

74

 

129

 

144

 

79

 

136

 

106

 

84

 

67

 

10

 

Bulgaria national flag  Valentin Tomovski

34

 

32

 

75

 

43

 

82

 

85

 

139

 

133

 

92

 

133

 

126

 

104

 

74

 

100

 

Bulgaria national flag  Atanas Tonev

17

 

4

 

90

 

102

 

30

 

41

 

34

 

36

 

44

 

59

 

43

 

81

 

107

 

100

 

Bulgaria national flag  Mladen Velinov

30

 

147

 

86

 

62

 

127

 

65

 

53

 

77

 

86

 

129

 

73

 

112

 

65

 

100

 

Bulgaria national flag  Velko Velinov

31

 

24

 

121

 

100

 

100

 

80

 

26

 

41

 

76

 

84

 

122

 

131

 

54

 

9

 

Bulgaria national flag  Borislav Zakov

29

 

25

 

61

 

66

 

89

 

80

 

152

 

148

 

81

 

122

 

108

 

117

 

115

 

100

 

Bulgaria national flag  Pavel Zdravkov

25

 

18

 

141

 

152

 

95

 

73

 

87

 

85

 

75

 

94

 

88

 

99

 

104

 

100

 

Bulgaria national flag  Lachezar Zlatkov

26

 

21

 

69

 

62

 

87

 

79

 

175

 

137

 

83

 

74

 

110

 

103

 

112

 

96

 
_