Transfer History for Dimitris Dimos Personal Info

Name:

Dimos, Dimitris

Age:

16

Nation:

Greece national flag Greece

Team:

Aston Villa logoAston Villa

Wage:

£5 000,00

_

 Attributes

Keep

Tck

Mar

Pos

Pas

Off

Sho

Inf

Air

Tech

Spe

Sta

10

48

37

99

80

25

25

49

49

55

71

93

_

Date

Fee(mio)

To

From

Type

September 6, 2020

£ 2.5 

Aston Villa

Iraklis Thessaloniki

M

_