Ivory Coast


 

Football Glory Home Page

 
 
 
 
 
 


Ivory Coast Squad


 

PLAYERS

 

 Name

Age

 

Kee

 

Tck

 

Mar

 

Pos

 

Pas

 

Off

 

Sho

 

Inf

 

Air

 

Tec

 

Spe

 

Sta

 

Con

 

Ivory Coast national flag  Eric Bailly

27

 

26

 

167

 

175

 

130

 

99

 

108

 

88

 

112

 

149

 

112

 

130

 

130

 

99

 

Ivory Coast national flag  Moussa Dindane

27

 

35

 

175

 

175

 

124

 

100

 

91

 

96

 

93

 

141

 

126

 

124

 

125

 

98

 

Ivory Coast national flag  Mamadou Domoraud

18

 

88

 

40

 

13

 

94

 

57

 

58

 

33

 

54

 

91

 

40

 

113

 

126

 

100

 

Ivory Coast national flag  Eladj Ali Fofana

24

 

21

 

79

 

69

 

140

 

152

 

68

 

86

 

86

 

72

 

113

 

125

 

143

 

100

 

Ivory Coast national flag  Ghislain Konan

24

 

18

 

143

 

144

 

98

 

85

 

91

 

97

 

73

 

117

 

103

 

152

 

132

 

100

 

Ivory Coast national flag  Lamine Koné

23

 

20

 

133

 

128

 

97

 

88

 

73

 

73

 

83

 

107

 

105

 

125

 

118

 

98

 

Ivory Coast national flag  Seydou Thiehy

26

 

27

 

62

 

77

 

91

 

135

 

166

 

125

 

90

 

65

 

116

 

172

 

142

 

100

 

Ivory Coast national flag  Gogo Toure

25

 

33

 

163

 

147

 

102

 

96

 

95

 

125

 

86

 

132

 

125

 

130

 

146

 

100

 

_